مقالات تشریفات

15دی
تشریفات دیدارهای رسمی و غیررسمی

تشریفات دیدارهای رسمی و غیررسمی

آشنایی با آداب و اصول ملاقات و دیدارها یکی از مواردی است که باید در ارتباطات انسانی، سازمانی ، سیاسی و….  مورد توجه ویژه قرار گرفته و به آنها عمل شود . اینکه دیدارها در چه سطحی و در چه منطقه ایی و با چه هدفی برگزار می شود  نیز دارای اهیمت بوده و بایستی به آن توجه ویژه داشته باشیم  . 

15دی
رفتار دیپلمات ها در مذاکرات

رفتار دیپلمات ها در مذاکرات

رفتار دیپلمات ها در مذاکرات منبع: گفتگو رادیویی محمود کریمی با علی محمد بیدار مغز   به لباس های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عراقچی و تخت روانچی معاونان او دقت کنید. به لباس های جان کری و بقیه وزرای امور خارجه کشورهای ۱+۵ هم. آنها هیچ وقت کت و شلوار روشن نمی […]

15دی
رفتار دیپلمات ها و دیپلماسی

رفتار دیپلمات ها و دیپلماسی

وظايف و مأموريت‌هاي وزارت امور خارجه كشورمان در برهه كنوني اهميتي بيش از پيش يافته و در نتيجه حساسيت‌ها روي عملكرد دستگاه ديپلماسي دو چندان شده است. مردم حق دارند كه تمام حركات و سكنات ديپلمات‌هاي خود را زير نظر بگيرند. رسانه‌ها هم از چنين فرصت‌هايي براي تهيه مطالب توصيفي يا عنوان‌هاي داغ مورد توجه مردم بسادگي نمي‌گذرند. شايد بد نباشد به اين موضوع از زاويه حرفه‌اي نگاهي بيندازيم.

14دی
تشریفات سخنرانی در همایش ها

تشریفات سخنرانی در همایش ها

شخصیت شما برند تجاری شماست. اگر شما دریای علم باشید مخاطبان تنها مجال درک قطره ای از علم شما را دارند ولی طریقه سخنوری شما همراه با آداب معاشرت شما نشان از فرزانگی شماست .

14دی
تقدم در تشريفات چیست؟

تقدم در تشريفات چیست؟

تعريف تقدم- تقدم به معناي جلوتر بودن يك فرد نسبت به فرد ديگري است، تقدم رسمي يعني جلوتر بودن يك مقام رسمي نسبت به يك مقام رسمي ديگر است و تقدم ديپلماتيك نوعي از تقدم است كه بين اعضا و هيأت‌هاي ديپلماتيك معمول مي باشد.

14دی
اصول نقره ای تشریفات

اصول نقره ای تشریفات

این مطلب با عنوان “اصول نقره ای تشریفات” درباره اصول کاربردی و عملی تشریفات نگارش شده است اصولی که اجرای مطلوب امور تشریفات به آنها الزام دارد.

30آذر
اصول کار راننده تشریفات
مقالات تشریفات

اصول کار راننده تشریفات

اصول کار راننده تشریفات: راننده تشریفات وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارد زیرا برداشت اول هر مشتری یا مسافر، از یک شرکت را او شکل می دهد. اگر این برداشت را بصورت حرفه ای شکل دهیم، می توانیم از هر مسافر یک مشتری وفادار بسازیم!

30آذر
تشریفات سفرهای خارجی
مقالات تشریفات

تشریفات سفرهای خارجی

تشریفات سفرهای خارجی ملزومات سفر : ( قابل توجه کسانی که برای بار اول می خواهند به سفر خارجی بروند). آموزه های مورد نیاز مسافران خارج از کشور. بیاموزید تا اشتباه نکنید.