دوره های آموزشی تشریفات

05دی
دوره آموزشی تشریفات هتل

دوره آموزشی تشریفات هتل

دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)   الف : مقدمات مهمانداري در اسلام و ايران مهارتهاي رفتاري اصول تشريفات ب : تشريفات و ارتباطات ارتباطات غيركلامي فرايند تشريفات ج : مراحل تشريفات (فرایند پنجگانه) ه : تشريفات در هتل مهارتهای ارتباطی مدیران مباحث کاربردی مدیریت هتل  

01دی
دوره آموزشی تشریفات انتظامات

دوره آموزشی تشریفات انتظامات

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات): تشریفات اختصاصی انتظامات سازمانها یکی از مهمترین آموزشهای تشریفاتی است زیرا نیروی انسانی انتظامات در ساختن تصویر مثبت یا منفی سازمان نقشی اساسی دارد. این دوره برای نیروهای انتظامات بصورت اختصاصی طراحی شده است.

01دی
دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات: این دوره برای تمامی کسانی که در هر سمت تشریفاتی فعالیت می کنند مناسب است و یک دوره مقدماتی محسوب می شود. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با اصول اساسی تشریفات آشنا می شوند.

01دی
دوره آموزشی تشریفات گردهمایی ها و همایش ها

دوره آموزشی تشریفات گردهمایی ها و همایش ها

دوره آموزشی تشریفات گردهمایی ها و همایش ها: این دوره برای مسئولان و کارشناسان اجرایی همایش های و سمینارهای علمی و حرفه ای مناسب است. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی اصول و فنون مدیریت گردهمایی را می آموزند.

01دی
دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مديران)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مديران)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه سرپرستان و مديران): این یک دوره مقدماتی تشریفات برای روسای ادارات، سرپرستان و مدیران میانی و پایه است. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با مبانی و اصول تشریفات ویژه مدیران آشنا می شوند.

01دی
دوره آموزشی تشریفات غرفه داران نمایشگاه

دوره آموزشی تشریفات غرفه داران نمایشگاه

دوره آموزشی تشریفات غرفه داران نمایشگاه: این دوره برای کسانی که در نمایشگاهها زمینه غرفه داری فعالیت می کنند مناسب است. همچنین برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمانها این دوره مفید است.

30آذر
دوره آموزشی تشریفات مذاکرات تجاری

دوره آموزشی تشریفات مذاکرات تجاری

سمینار آموزشی تشریفات مذاکرات تجاری: این دوره آموزشی برای تمامی مدیران سازمانها و بخصوص مدیرانی که در مذاکرات برون سازمانی حضور دارند مناسب و مطلوب است.

30آذر
دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل

دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل

دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل: این دوره آموزشی برای مدیران بخشهای مختلف هتل ها، مهمانسراها و امثالهم و مدیران تشریفات هتل بطور ویژه مناسب است.

30آذر
دوره آموزشی تشریفات جلسات

دوره آموزشی تشریفات جلسات

سمینار آموزشی تشریفات جلسات: این سمینار ویژه مامورین پذیرایی ادارات (آبدارچی ها) و بطور ویژه برای کارشناسان تشریفات روابط عمومی ها و بخش تشریفات ادارات و شرکتها مناسب است.