استادان

27دی
اعظم عادلی

اعظم عادلی

مدیر و مدرس تشریفات (هتل، رستوران، ادارات، رویدادها) - کارشناس مدیریت امور فرهنگی (دیپلماسی ارتباطات فرهنگی)

29آذر
مجيد ظفريان

مجيد ظفريان

ليسانس آمار از دانشگاه شهيد بهشتي تهران و دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز تهران . مديريت هتلداري از سازمان فني و حرفه اي مشهد. مدرس مباحث هتلداری، تشریفات، آداب معاشرت، پذیرایی، خانه داری و...